Termeni si Conditii

Campanie “Misiunea Noastra: Prieten pe Viata”

Art. 1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei “Misiunea Noastra: Prieten pe Viata” este S.C. Biovet Distribution SRL.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 2. Durata campaniei

Perioada de desfasurare a campaniei “Misiunea Noastra: Prieten pe Viata” este de 30 de zile: 01.04.2024-30.04.2024.

Hrana acumulata in aceasta perioada va fi donata adaposturilor selectate in termen de maximum 62 de zile de la data incheierii campaniei (30.06.2024).

Art. 3. Participantii

  1. Orice persoana fizica, cu resedinta in Romania, cu varsta de peste 18 ani poate participa la aceasta campanie astfel:

a. Distribuind pe contul de Facebook sau Instagram una dintre postarile publicate de pagina oficială a Hill’s România (Facebook: https://www.facebook.com/HillsPetRomania/, Instagram: https://www.instagram.com/hillspetromania/) marcata prin logoul campaniei (Anexa 3). Pentru a fi contorizate, distribuirile in povestea personala de pe Instagram trebuie facute de pe conturi publice

b. Achizitionand hrana Hill’s Vet Essentials din clinicile si cabinetele veterinare partenere si hrana Hill’s Science Plan din clinicile, cabinetele, farmaciile veterinare, pet shop-urile si magazinele online partenere din Romania, aflate la reducere

  1. Clinicile, cabinetele, farmaciile, pet shop-urile si magazinele online partenere din Romania

  2. Adaposturile pentru animale de companie selectate (Anexa 1)

Art. 4. Desfasurarea campaniei

In perioada 01.04.2024-30.04.2024, pentru fiecare produs Hill’s Vet Essentials si Science Plan achizitionat de catre clinicile, cabinetele, farmaciile, pet shop-urile si magazinele online partenere, se va dona 3% din cantitatea de hrana catre adaposturile selectate (Anexa 1).

In aceasta perioada, produsele participante in aceasta campanie vor beneficia de o reducere de pret.

De asemenea, pentru fiecare distribuire a unei postari marcate cu logoul campaniei (Anexa 3) pe Facebook sau Instagram, se adauga un bol de hrana la cantitatea acumulata pentru donatie (131 g de hrana). Cantitatea a fost calculata facand media ponderata dintre cantitatea medie de hrana zilnica necesara unui caine de 16 kg (224 g/zi) si unei pisici de 4 kg (55 g/zi), raportat la procentul pe care acestea il reprezinta din totalul cainilor (45%) si pisicilor (55%) din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Cantitatea de hrana acumulata astfel pana la data de 30.04.2024 va fi donata catre adaposturile selectate (regasite in Anexa 1), pana la 30.06.2024. Cantitatea maxima de hrana pentru caini si pisici ce poate fi donata in urma campaniei este de 4500 kg.

Hrana va fi impartita in mod egal intre cele 5 adaposturi.

Campania se desfasoara independent in: Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Italia, Franta, Tarile de Jos, Belgia, Elvetia, Germania, Danemarca, Suedia, Spania, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Bulgaria, Grecia, Romania, Lituania, Ungaria, Estonia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Malta, Israel, Slovenia, Croatia, Serbia si Polonia. Fiecare tara are propriul regulament, mecanism de desfasurare a campaniei si lista de adaposturi care beneficiaza de donatii.

Art. 5 Produsele implicate in campanie

In aceasta campanie sunt incluse toate produsele din gama Hill’s Science Plan si gama Hill’s Vet Essentials (lista completa se regaseste in Anexa 2)

Art.6. Conditii de participare si mecanism

Pentru persoane fizice:

  • Pot participa toate persoanele cu resedinta in Romania ce au varsta de peste 18 ani.

  • Participantii trebuie sa distribuie pe contul de Facebook sau Instagram una dintre postarile publicate de pagina oficială a Hill’s România (Facebook: https://www.facebook.com/HillsPetRomania/, Instagram: https://www.instagram.com/hillspetromania/) marcata prin logoul campaniei (Anexa 3). Pentru a fi contorizate, distribuirile in povestea personala de pe Instagram trebuie facute de pe conturi publice.

  • Distribuirea trebuie sa ramana publica pana la momentul finalizarii campaniei, adica data de 30.04.2024.

SAU

  • Achizitionarea oricarui produs Hill’s Science Plan sau Vet Essentials din clinicile, cabinetele, farmaciile, pet shop-urile si magazinele online partenere.

Pentru adaposturi:

  • Organizanizatii non-guvernamentale non-profit a caror activitate principala este gazduirea si ingrijirea adecvata a cainilor/pisicilor si promovarea acestora spre adoptie.

  • Adaposturile trebuie sa dispuna de un sediu central, unde animalele sunt gazduite si ingrijite. Nu sunt incluse in campanie asociatiile care isi desfasoara activitatea sub forma unei retele de ingrijitori (foster care network) si care nu dispun de un adapost propriu-zis.

  • Adaposturile trebuie sa fie vizibile in mediul online si pe retelele de socializare, acolo unde animalele de companie pot fi promovate spre adoptie, intr-un mediu accesibil oricarui iubitor de animale din Romania. Paginile de Facebook ale acestora trebuie sa aiba minim 30,000 de urmaritori pentru a fi incluse in campanie.

Adapostul trebuie sa fie inregistrat in Registrul entitatilor/unitatilor de cult (Registrul entitatilor/unitatilor de cult (anaf.ro))

Art. 7 Reclamatii

Reclamatiile pot fi trimise in scris la adresa de email [email protected] sau prin posta la adresa Str. Celofibrei, nr. 25-27, 077025, Bragadiru, in acord cu Art. 8 Prelucrarea datelor cu Caracter personal. Orice reclamatie venita dupa data de 10.05.2024 nu este luata in calcul.

Art. 8 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Compania care efectueaza colectarea si procesarea datelor personale, este BIOVET DISTRIBUTION SRL, numita in continuare BIOVET DISTRIBUTION, Str. Celofibrei, nr. 25-27, 077025, Bragadiru. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. BIOVET DISTRIBUTION isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

Ce date cu caracter personal prelucram?

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. BIOVET DISTRIBUTION prelucreaza urmatoarele categorii de date:

• date de identificare: e-mail;

• orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor BIOVET DISTRIBUTION in scopurile de mai jos.

• Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Sursa datelor cu caracter personal

Datele sunt obtinute direct de la persoana vizata;

In ce scopuri prelucram datele cu caracter personal?

Scopul pentru care BIOVET DISTRIBUTION prelucreaza datele cu caracter personal este furnizarea de servicii comerciale si conexe;

Temeiurile procesarii datelor personale

• pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte (de ex: furnizarea serviciilor comerciale, furnizarea de servicii conexe);

• in baza consimtamantului persoanei vizate, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale);

Transmiterea datelor personale

BIOVET DISTRIBUTION nu va dezvalui datele cu caracter personal, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele BIOVET DISTRIBUTION, in scopul strict al acestei campanii.

Durata prelucrarii datelor personale. Garantia securitatii datelor personale

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre BIOVET DISTRIBUTION pe tot parcursul acestei campanii si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

BIOVET DISTRIBUTION nu promoveaza SPAM-ul, obligandu-se ca datele colectate sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal ale persoanei vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

BIOVET DISTRIBUTION, impreuna cu colaboratorii sai (persoane imputernicite), isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanei vizate si exercitarea lor

• Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de BIOVET DISTRIBUTION, conform celor prevazute in prezentul document;

• Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre BIOVET DISTRIBUTION, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, BIOVET DISTRIBUTION va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale BIOVET DISTRIBUTION;

• Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;

• Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, BIOVET DISTRIBUTION poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);

• Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al BIOVET DISTRIBUTION;

• Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de catre Client si/sau de la un administrator / imputernicit / delegat catre BIOVET DISTRIBUTION, (ii) daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

• Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre BIOVET DISTRIBUTION la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor si produselor BIOVET DISTRIBUTION – in cazul in care BIOVET DISTRIBUTION ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate (i) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si (c) contesta decizia.

• Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul BIOVET DISTRIBUTION din Str. Celofibrei, nr. 25-27, 077025, Bragadiru sau prin e-mail: [email protected].

Prin participarea la Program, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

Art. 9 Incetarea programului

Programul poate inceta in cazul declansarii unui eveniment care reprezinta o forta majora si care, prin specificul sau, poate pune in pericol integritatea campaniei si prin urmare anularea programului.

Anexa 1:

Beneficii Abonament

Anexa 2:

Lista produselor incluse in aceasta campanie:

Beneficii Abonament

Anexa 3:

Logoul campaniei “Misiunea Noastra: Prieten pe Viata”

Beneficii Abonament

Descarcă documentul apăsand aici.