Termeni și Condiții de Utilizare a Website-ului

Produsele și serviciile disponibile pe platforma www.pentruanimale.ro sunt oferite de YOUR STUFF S.R.L., cu sediul social in Jud. Ilfov, Loc. Tamași, Corbeanca, Str. Bisericii nr. 50, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/591/2011, având CUI RO 28141905 denumită in continuare „Vânzătorul” sau ,,pentruanimale.ro’’. Acesta acționează în calitate de distribuitor al produselor disponibile pe platforma www.pentruanimale.ro.

Platforma www.pentruanimale.ro este un magazin online în care veți găsi hrană pentru animale, vitamine, șampoane și alte produse de îngrijire a animalelor, dar și diferite accesorii pentru aceștia de la branduri renumite precum Royal Canin, Hill’s Science Plan, Acana, Brit, Orijen etc.

Prezentele Termeni și Condiții se aplică vânzărilor de produse prin intermediul platformei online www.pentruanimale.ro, deținută de Vânzător.

Navigarea pe site-ul www.pentruanimale.ro, urmată de plasarea unei Comenzi echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea în integralitate a Termenilor de mai jos de către orice Client al Vânzătorului, având calitatea de Consumator.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a face modificări în conținutul acestui site, precum și în cadrul prezentelor Termeni și condiții, fără niciun fel de notificare prealabilă a Consumatorilor. În caz de divergență sau neînțelegeri între Vânzător și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul plasării Comenzii.

Relația dintre părți este guvernată de următoarele acte normative:

 • OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;

 • OUG nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor.OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii;

 • OUG nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri;

 • OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale;

 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor;

 • Legea 365/2002 privind comerțul electronic;

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest Document pentru a preîntâmpina eventuale consecințe nedorite/ neplăcute, ce pot fi apreciate de către dumneavoastră ca având un impact negativ asupra datelor sale și/sau informațiilor furnizate Vânzătorului.

I. Definiții

Pentru o interpretare adecvată a Termenilor și Condițiilor de utilizare a website-ului www.pentruanimale.ro, precum și a drepturilor și obligațiilor care decurg din acceptarea acestora, următorii termeni vor avea înțelesurile de mai jos:

 • Campanie” – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător;

 • ,,Card cadou’’/ ,,Voucher’’ - Cardul Cadou/ voucherul este o serie unică formată din X caractere ce poate fi folosită ca metodă de plată la finalizarea unei comenzi.

 • Comandă” – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Produsele propuse spre comercializare la nivelul Site-ului;

 • Comunicari comerciale și de marketing” – orice tip de mesaj trimis de Vânzător (spre exemplu via e-mail/ SMS/ WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produsele adăugate în secțiunea “Coș de cumpărături” și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie sau informații relevante privind proprietățile și beneficiile Produselor comercializate prin intermediul Site-ului, precum și detalii privind campaniile/ concursurile organizate de Vânzător în scopul popularizării portofoliului său de Produse;

 • Consimțământ” -înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o, declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Notă! Pentru mai multe informații referitoare la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, vă invităm să accesați Politica de Confidențialitate disponibilă pe website.

 • Conținut” cuprinde următoarele elemente:

  • conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis Consumatorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • date referitoare la Vânzător;
  • informații legate de Produsele/ serviciile și/sau prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/ colaborator al Vânzătorului către Client, conform informațiilor de contactare specificate;
  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.
 • Contract” –orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

 • Coș de cumpărături” – secțiune din Site care permite Consumatorului să adauge în coșul de cumpărături Produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării efective a acestora sau la un moment ulterior;

 • Client”/ „Consumator”- orice utilizator care accesează Site-ul, interacționează cu acesta sau lansează o comandă de Produse prin intermediul său;

 • Date cu caracter personal” - orice informație privind o persoana fizică identificată sau identificabilă (,,persoană vizată”). Acestea se pot referi la: nume și prenume, adresa de domiciliu/ reședință, adresa de e-mail, numărul de telefon, date cont bancar etc.;

 • Document” – prezentele Termeni și Condiții;

 • Întrebare’’/ ,,Mesaj” – formulă de adresare către Vânzător cu scopul de a obține informații despre Produsele disponibile pe Site. Astfel de întrebări/ mesaje sunt transmise, în genere, prin utilizarea chat-ului implementat pe Site, prin intermediul formularului de întrebări disponibil pe website, respectiv prin efectuarea de apeluri telefonice către Vânzător sau prin transmiterea unui e-mail în acest sens, respectiv prin orice alte mijloace de comunicare disponibile Părților;

 • Ofertă” - oferta de Produse, la prețuri speciale promoționale, pusă la dispoziția Consumatorilor de către Vânzător prin intermediul Site-ului;

 • Operator de date cu caracter personal” – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Notă! În sensul prezentului Document, calitatea de operator de date independent este deținută de Vânzător. Pentru mai multe detalii privind protecția datelor personale, Consumatorul este invitat să consulte Politicile GDPR disponibile la nivelul website-ului.

 • Piața online” -un serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către comerciant sau în numele acestuia, care le permite consumatorilor să încheie contracte la distanța cu alți comercianți sau consumatori;

 • ,,PawSmart’’ este serviciul de livrare recurentă oferit de pentruanimale.ro.

 • Prelucrare de date” - orice operațiune/ set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele personale);

 • Vânzător” – societatea YOUR STUFF S.R.L., având datele de identificare de mai sus;

 • Produs” - Produsul pus la dispoziția Consumatorului de către Vânzător prin intermediul Site-ului. Potrivit OUG nr. 58/2022, produs înseamnă orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, servicii digitale și conținut digital, precum și drepturi și obligații;

 • Răspuns” – informație scrisă/ verbală care este transmisă Consumatorului care a adresat o întrebare prin intermediul Site-ului/ telefonic/ prin e-mail/ prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 • Serviciu” - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale Site-ului, în sensul acordării posibilității Consumatorului să contracteze Produsele prezentate folosind mijloace exclusiv electronice; în concret, serviciul constă în achiziționarea Produselor, în urma plasării comenzii de către Client;

 • Tranzacție” –încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea, respectiv cumpărarea unui Produs;

 • Website”, „Platformă online” sau „Site” – website-ul www.pentruanimale.ro.

II. Contact

2.1. YOUR STUFF S.R.L. publică pe Site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Consumator. Astfel, Consumatorul va putea contacta pentruanimale.ro utilizând următoarele mijloace:

 • telefonic, la numărul: 0374.77.00.00;

 • la adresa de e-mail: [email protected] prin intermediul corespondenței poștale la adresa din: Jud. Ilfov, Loc. Mogosoaia, Str. Buiacului nr. 2, Clădirea B, Corp B1, Gate 3;

 • prin intermediul formularului de întrebări disponibil pe Site, respectiv prin intermediul chat-ului implementat pe Platformă;

 • prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp etc.).

2.2. Prin utilizarea formularelor disponibile pe Site său al Serviciului prezent pe Site, Consumatorul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând mijloace electronice.

2.3. Prin utilizarea formularelor disponibile pe Site său al Serviciului prezent pe Site, Consumatorul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând mijloace electronice.

2.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri, efectuarea de apeluri telefonice sau trimiterea de notificări adresate YOUR STUFF S.R.L. se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Consumatorului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea YOUR STUFF S.R.L. în modalitate electronică și/ sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Site. Aceste comunicări nu echivalează cu transmiterea de newslettere, caz în care este necesar acordul tău specific.

2.5. YOUR STUFF S.R.L. își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare, în special în cazul în care acestea sunt neîntemeiate/ abuzive.

2.6. Consumatorul declară expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare, nume și prenume) și că vor putea fi folosite de către Vânzător în comunicările acestora cu acesta.

2.7. Nu sunt acceptate, în nicio formă de comunicare, conținuturi defăimătoare, amenințătoare, care afectează intimitatea altor persoane, care îndeamnă la ura rasială, etnică sau care sunt în orice alt mod injurios sau orice altă acțiune contrara legislației în vigoare.

2.8. Atunci când ne vei contacta te vei abține de la transmiterea de conținuturi obscene, ilegale, amenințătoare, defăimătoare, care să afecteze viață privată, care să conțină viruși, campanii politice/ electorale, respectiv orice formă de SPAM.

2.9. Orice Utilizator/ Client poate transmite o reclamație referitoare la Produsele și Serviciile din portofoliul Vânzătorului, la conținutul site-ului www.pentruanimale.ro, respectiv privind orice interacțiune cu platforma online sau Vânzătorul. Orice reclamație se vă transmite Vânzătorului prin mijloacele de comunicare disponibile prevăzute la pct. 2.1.

2.10. YOUR STUFF S.R.L. va soluționa reclamația în termen de cel mult 72 de ore lucrătoare de la comunicare acesteia, o extindere a acestui termen putând opera numai în situații excepționale. În aceste cazuri, vă asigurăm de faptul că veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest termen.

2.11. Atunci când Consumatorul comandă, respectiv contactează Vânzătorul prin intermediul mijloacelor de comunicare disponibile, acesta va fi informat referitor la comandă sau solicitarea sa inclusiv la adresa de e-mail comunicată. Aceste informări nu echivalează cu transmiterea de comunicări comerciale și de marketing, fiind necesar acordul expres al Consumatorului în acest sens.

2.12. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite ca urmare a contactarii acestuia de către Consumator fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

III. Politica generală

3.1. Serviciul. Conținutul

3.1.1. Acest Document stabilește Termenii și Condițiile de utilizare ale Site-ului/ Conținutului de către Consumator, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între Vânzător și acesta.

3.1.2. Clientul se obligă să monitorizeze permanent Termenii și Condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri, se aplică Termenii și Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii.

3.1.2. Accesarea Site-ului și abonarea la newsletter-ul pentruanimale.ro se poate realiza în mod gratuit de orice persoană care a împlinit vârstă de 16 ani și care este interesată de Produsele din portofoliul Vânzătorului.

3.1.3. Folosirea, inclusiv, dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Site-ului sau a unui anumit Conținut, respectiv plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter sau contactarea Vânzătorului implică aderarea Consumatorului la prezentele Termeni și Condiții, în afara situației în care între Consumator și Vânzător exista condiții de folosire distinct formulate.

3.1.4. Accesul la serviciu se poate realiza prin accesarea Site-ului, respectiv prin efectuarea de apeluri telefonice la numerele indicate pe Website, precum și prin contactarea Vânzătorului prin alte mijloacele disponibile (e-mail, rețele de socializare, prin chat-ul disponibil pe Site etc.).

3.1.5. Achiziționarea Produselor disponibile pe Platforma www.pentruanimale.ro se poate efectua fără crearea unui cont de utilizator.

3.1.6. În vederea plasării unei comenzi va fi necesar acceptul Consumatorului referitor la prevederile acestui document. În lipsa acordului, pentruanimale.ro se va afla în imposibilitatea de a prelua și onora orice comandă, efectuată prin orice mijloc.

3.1.7. Dacă plasați o Comandă de Produse sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din plasarea acesteia. Informațiile pe care le transmiteți în contextul plasării unei Comenzi trebuie să fie corecte, reale și complete.

3.1.8. Furnizarea Produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de plasare a comenzii solicitate.

3.1.9. Prin folosirea Site-ului/ Conținutului, Consumatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natură produse Site-ului/ Conținutului/ Serviciului, Vânzătorului sau oricărui terț ori partener cu care YOUR STUFF S.R.L. are încheiate contracte, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

3.1.10. Vânzătorul poate publica și promova pe Site Produse oferite la prețuri speciale promoționale. Acestea sunt valabile pentru o anumită perioadă de timp, considerată a fi oportună și rezonabilă de către pentruanimale.ro, respectiv în limita stocului disponibil, după caz.

3.1.11. În cazul în care Consumatorul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru prezentul Document, acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte Servicii/Produse oferite prin intermediul Site-ului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic etc.), fară nicio garanție ulterioară din partea YOUR STUFF S.R.L.

3.1.12.Consumatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

3.1.13. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art. 3.1.10., acesta poate să contacteze YOUR STUFF S.R.L. prin transmiterea unui e-mail pe adresa [email protected] cu precizarea motivelor și/sau solicitărilor de realizare a modificărilor intervenite.

3.1.14. Consumatorul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de YOUR STUFF S.R.L..

3.1.15. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, YOUR STUFF S.R.L. va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.1.16. Consumatorul, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita ștergerea datelor sale personale prelucrate în scop comercial de către Vânzător, sub rezerva dispozițiilor legale aplicabile în materie de arhivare și contabilitate ce pot impune termene specifice de păstrare a datelor (spre exemplu în cazul documentelor fiscale), în baza contractului agreat de părți, iar în acest sens poate formula solicitarea scrisă pe care o va trimite la adresa de e-mail: [email protected]

3.1.17. În situația în care Consumatorul nu dorește să mai primească newslettere/alerte și/sau comunicări efectuate în scop de marketing și publicitate/ promoțional prin intermediul oricărui canal de comunicare (electronic, telefonic etc.), acesta poate efectua solicitarea de dezabonare disponibilă în cuprinsul oricărei comunicări transmise via e-mail, prin debifarea căsuței disponibile în contul său în secțiunea “Profil” sau prin trimiterea unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: [email protected], respectiv prin orice mijloc de comunicare disponibil.

3.1.18. Vânzătorul poate limita/ suspendă accesul la Site, respectiv al utilizării conturilor existente și de a restricționa/ suspenda accesul la produsele și serviciile comercializate, inclusiv prin anularea comenzilor efectuate și neonorate de Vânzător, în cazul existenței unei suspiciuni rezonabile de fraudă, ca urmare a utilizării abuzive a Site-ului sau în caz de vătămare a intereselor Vânzătorului sau a partenerilor acestuia.

3.1.19 Pentru comenzile neonorate și anulate, Consumatorul poate opta pentru restituirea contravalorii produselor în același cont bancar din care s-a făcut plată în termen de 14 zile de la data anulării comenzii, respectiv prin acordarea unui voucher de valoare respectivă.

3.1.20. Vânzătorul poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți, pe motive întemeiate.

3.1.21. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru eventuale erori de afișare apărute pe site, respectiv pentru elemente de grafică afișate pe site ce se dovedesc a fi eronate sau nu pot fi vizualizate. 3.1.22. Toate informațiile folosite pentru descrierea vizuală a Produselor disponibile pe Site (imagini statice/ dinamice/ prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare, putând conține erori sau diferențe în reprezentare. Vânzătorul va putea modifica oricând detaliile disponibile online privind Produsele oferite spre vânzare.

3.1.23. Imaginile și descrierile produselor pot conține erori sau pot fi diferite de realitate, Vânzătorul nefiind răspunzător pentru astfel de situații, dar va încercă să le rezolve cât mai curând de la semnalarea acestora. 3.1.24. Niciun conținut transmis de Vânzător, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de tine prin accesare și/sau vizualizare a nu constituie o obligație contractuală a pentruanimale.ro. 3.1.25. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru suspendarea sau întreruperea funcționării site-ului. 3.1.26. Vânzătorul nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau orice alte prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.

3.2. Valabilitatea ofertelor

3.2.1. YOUR STUFF S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prețurile practicate pentru Produsele disponibile pe Site fără notificarea în prealabil a Consumatorului. Cu toate astea, prețul afișat pe Site la momentul plasării Comenzii nu se va modifica, acesta fiind ferm. 3.2.2. Prețul de achiziție al Produselor promoționale este cel din momentul emiterii Comenzii, în limita stocului disponibil și/ sau al perioadei promoționale, după caz. 3.2.3. Prețul de achiziție al produselor dintr-o Comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților. 3.2.4. Prețul de achiziție al Produselor dintr-un Contract onorat nu se poate modifica. 3.2.5. Ne rezervăm dreptul de a modifica ofertele, prețurile și cantitățile produselor disponibile pe site. 3.2.6. Clientul poate renunța la Produsele achiziționate prin Comandă într-un termen de maximum 15 de minute de la momentul plasării. De asemenea, acesta își poate exercita dreptul de a se retrage din contract, fără justificare, returnând produsul în termen de 14 zile calendaristice de la intrarea în posesia acestuia, după cum va fi detaliat mai jos în cadrul secțiunii relative la retragerea din contract. 3.2.7. Vânzătorul poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Site la un moment dat, unuia sau mai multor Consumatori, pe motive întemeiate.

3.3. Comanda online

3.3.1. Clientul poate efectua Comenzi de Produse comercializate la un moment dat prin intermediul Site-ului.

3.3.2. Vizualizarea Produselor disponibile pe Site este permisă oricărui Utilizator, iar achiziționarea acestora se poate realiza fără a fi necesară crearea unui cont de utilizator.

3.3.3. Plasarea de comenzi pentru Produsele disponibile pe Site se poate efectua prin completarea formularului specific de la nivelul www.pentruanimale.ro, telefonic, prin transmiterea unei solicitări pe adresa de e-mail a Vânzătorului, prin intermediul chat-ului disponibil pe Site, respectiv prin intermediul platformelor de socializare (Facebook, Twitter, WhatsApp etc.)

3.3.4. Consumatorii au posibilitatea de a plasa o comandă rapidă prin introducerea adresei de e-mail, datele de facturare, respectiv de facturare fiind stocate și asociate acesteia.

3.3.5. Produsele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

3.3.6. Pentru comandarea unui Produs se va accesa oferta dorită. În acest sens se vor completa în mod corect și complet câmpurile aferente formularului de comandă cu date reale și actualizate. Se va alege modalitatea de plată (ramburs/ prin card bancar/ plata recurentă/ Card Cadou/ Portofel electronic). Ulterior, se va bifa căsuța aferentă acceptării Documentului și se va apăsa butonul „FINALIZEAZĂ COMANDA”. După finalizarea și plasarea cu succes a Comenzii, Clientul va primi un mesaj de confirmare cu detaliile Comenzii, detalii care pot fi regăsite și în secțiunea „COMENZILE MELE” din contul de utilizator de pe Site.

3.3.7. Facturarea comenzii se poate face, fie pe persoană fizică, fie persoană juridică. Este necesară completarea câmpurilor cu Nume, Prenume, Adresa, Județ, Oraș, unde se dorește livrarea, Clientul va alege, dacă dorește, să fie contactat pe e-mail sau la telefon pentru confirmarea comenzii și va selecta modalitatea de plata pe care o va folosi.

3.3.8.Clientul are posibilitatea de a opta pentru serviciul de livrarea recurentă pentru produsele selectate pentru o anumită perioada de timp. În aceasta situație, plata se vă efectua, de asemenea, în mod recurent.

3.3.9. Simpla adăugare a unui Produs în coșul de cumpărături nu echivalează cu finalizarea Comenzii. În cazul în care Produsele nu sunt achiziționate la momentul adăugării lor în Coș, Consumatorul va fi înștiințat de Vânzător la adresa de e-mail comunicată cu privire la aceste produse.

3.3.10. Comenzile pentru produsele din portofoliul Vânzătorului pot fi plasate atât din România, cât și din afara țării. Cu toate acestea, livrarea produselor va putea fi efectuata doar la nivel național.

3.3.11. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

3.3.12. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că Vânzătorul îl poate contacta din motive referitoare la procesarea și onorarea comenzii sale, inclusiv confirmarea acesteia telefonică.

3.3.13. La orice comandă plasată, Clientul este obligat să parcurgă în integralitate prezentul Document, neputandu-se prevala de necunoașterea clauzelor contractuale aplicabile relației dintre Părți în eventualitatea unor neînțelegeri apărute ulterior încheierii contractului la distanță.

3.3.14. În cazul în care Clientul își modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe Site toate contractele în derulare existente la acel moment își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, cu excepția informării Vânzătorului, prin orice mijloc de comunicare disponibil, și în toate cazurile, anterior expedierii comenzii. Ulterior trimiterii coletului către curier, orice modificare se va solicita direct furnizorului de servicii de curierat.

3.3.15. Prin plasarea unei comenzi, datele Consumatorului vor fi supuse unor procese de prelucrare. Aceste date vor fi folosite exclusiv în relația dintre Consumator și Vânzător pentru înregistrarea, procesarea și prelucrarea Comenzii, dar și pentru soluționarea reclamațiilor ulterioare și furnizarea de informații necesare în legătură cu Produsele/ Comenzile plasate. Acestor prelucrări de date efectuate de care Vânzător le sunt aplicabile prevederile Politicii de Confidențialitate disponibilă pe Site.

3.3.16. Contractul la distanță este considerat încheiat între părți atunci când comanda plasată de Consumator este confirmată electronic de Vânzător, la adresa de e-mail comunicată, respectiv prin orice mijloc de comunicare acceptat de Consumator (SMS/ Whatsapp etc.), aplicându-se, astfel, dispozițiile legale în materie, la care se anexează, dar fără a se limita la, prezentele Termeni și Condiții.

3.3.17. Validarea Comenzii și livrarea acesteia se face doar dacă:

 • Datele Clientului sunt complete și corecte;

 • Produsele și Serviciile din comanda Clientului sunt disponibile;

 • Nu exista erori în sistem care ar putea genera prețuri greșite (ex.: valoare a prețului zero/Lei).

3.3.18. Vânzătorul poate anula automat comanda efectuată, cu notificarea Clientului în cel mai scurt timp, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

 • datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;

 • activitatea Consumatorului pe Site poate și/ sau produce daune de orice natură de partea YOUR STUFF S.R.L. și/ sau partenerilor sau colaboratorilor acestuia.

 • În cazul în care nu se poate efectua contactarea Consumatorului, în mod repetat și prin diferite mijloace de comunicare disponibile Părților;

 • În cazul în care Vânzătorul solicită Clientului dovada plății online, în concret a Ordinului de Plată, iar plata nu este înregistrată în termen de 3 zile lucrătoare de la data plasării.

3.3.19. Vânzătorul poate refuza o comandă plasată de client în următoarele situații:

 • Eșuarea/ invalidarea tranzacției online;

 • Datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;

 • Neaceptarea de către banca emitentă a cardului clientului/ a tranzacției;

 • Livrări eșuate consecutiv din culpă clientului;

 • În cazul plasării și renunțării nejustificate la mai mult de 3 comenzi într-un interval de 30 de zile;

 • Comanda nu este validată de Consumator, atunci când este contactat în acest scop;

 • În cazul existenței unei suspiciuni rezonabile de fraudă, ca urmare a utilizării abuzive a Site-ului sau în caz de vătămare a intereselor Vânzătorului și/sau a colaboratorilor sau a partenerilor acestuia;

 • Clientul folosește Serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma sau păgubi vânzătorul într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe;

3.3.20.În situația în care Vânzătorul nu va putea onora total sau parțial o comandă, indiferent de cauză, Consumatorul va avea următoarele alternative:

 • anularea comenzii sau eliminarea din comandă a produsului ce nu poate fi livrat și returnarea banilor în contul bancar menționat (în cazul în care aceasta a fost achitată deja);

 • primirea unui voucher cu valoarea comenzii/ a părții din comandă ce nu poate fi onorată (în cazul în care aceasta a fost achitată deja).

3.3.21. Clientul poate anula comanda plasată prin intermediul contului de utilizator în maximum 15 de minute de la plasarea acesteia. În cazul în care comanda a fost plasată fără înregistrarea Clientului, acesta va putea solicita Vânzătorului telefonic, respectiv prin orice mijloc de comunicare anularea comenzii în termenul menționat.

3.3.22. Modificările cu privire la conținutul comenzii, solicitate prin orice mijloc de comunicare, se pot efectua cât timp comanda se află în stadiul de procesare în depozitul Vânzătorului. Ulterior ambalării și trimiterea comenzii către curier, aceasta nu mai poate fi modificată.

3.3.23. Modificările referitoare la datele de livrare, plată și facturare vor putea fi efectuate de Vânzător cât timp comanda este în stadiul de procesare în depozitul Vânzătorului. În cazul modificării datelor de facturare, factura inițială vă fi anulată, Consumatorul primind o factură nouă conținând datele solicitate.

3.3.24. Ulterior trimiterii coletului către curier, orice solicitare de modifcare a adresei de livrare se va comunica direct furnizorului de servicii de curierat.

3.3.25. Orice modificare a comenzii procesată de Vânzător va determina schimbarea statusului comenzii efectuate în stadiul de comandă nou-plasată. În aceste cazuri, termenul de livrare va curge de la momentul modificării comenzii în cauză.

3.3.26. Detaliile de livrare a produselor incluzând, dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

3.3.27. Plasarea comenzilor online se poate realiza la orice oră.

3.3.28. Pentru comenzile telefonice, Clientul este rugat să apeleze numărul de telefon 0374.77.00.00 în intervalul orar 09:00 - 17:00, de luni până vineri.

3.4. Comanda telefonică

3.4.1. Consumatorul poate efectua comenzi telefonice, context în care va fi întâmpinat și asistat la telefon de un reprezentant al Vânzătorului. Termenii și condițiile menționate în acest Document se aplică și în cazul acestor comenzi telefonice.

3.5. Plata și livrarea

3.5.1. Plata aferentă Produselor achizitionate se poate efectua în modalitatea ramburs, la momentul livrării, online, prin card bancar, prin plata recurentă, atunci când Consumatorul a optat pentru aceasta, respectiv prin intermediul Cardurilor Cadou sau utilizând Portofelul Electronic.

Pentru utilizarea metodei de plată ramburs, se va percepe un cost de procesare de 4,99 lei pe comandă. Această taxă se adaugă la valoarea totală a comenzii și va fi evidențiată în sumarul comenzii înainte de finalizarea achiziției.

3.5.2. Membrii pentruanimale.ro Club pot opta pentru plata integrală sau parțială a Produselor achiziționate utilizând ca metodă de plată portofelul electronic.

3.5.3. Plata pentru Produsele achiziționate se poate efectua inclusiv prin intermediul unui Card Cadou emis de pentruanimale.ro. În acest sens, Clientul va accesa în secțiunea de plată ,,Folosește card Cadou’’, urmând a introduce codul cardului în căsuța ,,Cod Card Cadou’’ și adăugarea cardului.

3.5.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

3.5.5. Tranzacțiile online se efectuează prin intermediul platformei www.pentruanimale.ro, Consumatorul nefiind redirecționat pe pagina procesatorilor de plăti parteneri, în concret Mobilpay, respectiv PayU, datele cardului bancar fiind transmise în mod direct procesatorului.

3.5.6. Vânzătorul nu are acces la datele bancare aparținând Clienților, acestea fiind stocate de procesatorul Platformei Online, în mod sigur, în format anonim. Pentru mai multe informații referitoare la modalitatea în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, Consumatorul este invitat să accese Politica de Confidențialitate disponibilă pe Site.

3.5.7. Pentru plățile online cu cardul, Vânzătorul nu este/ nu poate fi ținut răspunzător pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune aparține în exclusivitate clientului.

3.5.8. Consumatorul poate opta pentru opțiunea de plată recurentă. În acest caz, autorizarea cardului va fi efectuata de Client la momentul primei tranzacții, pentru perioada de timp dorită.

3.5.9. Ulterior procesării comenzii, Clientul va primi pe adresa de e-mail furnizată factura aferentă Produselor achiziționate. În cazul în care comanda a fost plasată prin intermediul unui cont de utilizator, factura va fi disponibilă în contul Clientului.

3.5.10. Facturarea comenzii se poate face fie pe persoană fizică fie persoană juridică. În funcție de opțiunea Clientului, se vor completa în mod corespunzător formularul privind datele de facturare cu informații reale și corecte. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru corectitudinea informațiilor completate pentru emiterea facturii.

3.5.11. Modificarea datelor de facturare se va putea efectua atât timp comanda se afla în stadiul de procesare în depozitul Vânzătorului. În cazul în care Clientul dorește modificarea datelor de facturare, acesta va adresa o solicitare în acest sens Vânzătorului prin mijloacele de contactare disponibile.

3.5.12. Costul transportului va fi afișat în mod corespunzător, fiind vizibil Consumatorului ulterior completarii adresei de livrare și anterior finalizării și plasării comenzii. Pentru comenzile efectuate prin alte mijloace decât utilizarea formularului de comandă, Consumatorul va fi informat despre costul transportului în mod corespunzător

3.5.13. Pentru comenzile plasate pentru Produsele din portofoliul Vanzatorului nu se solicita plata in avans.

3.5.14. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul de retragere din contractul încheiat cu Vânzătorul și returnează Produsul, sumele achitate în vederea achiziționării produselor, inclusiv costul livrării, vor fi rambursate Consumatorului în termen de 14 zile de la data recepționării produselor de către Vânzător, astfel:

 • plata ramburs: în contul bancar furnizate de Client;

 • plata online cu cardul: în contul bancar prin care a fost efectuată plata, respectiv într-un alt cont bancar furnizat de Client;

 • atât în cazul plății ramburs, cât și prin intermediul cardului bancar, Consumatorul poate opta pentru emiterea unui voucher având valoarea aferentă costului produselor returnate, ce va putea fi utilizat pentru achitarea comenzilor viitoare.

3.5.15. Livrarea Produselor se face prin curierat rapid, la adresa indicată în formularul de Comandă, respectiv comunicată Vânzătorului. În urma plasării Comenzii, Clientul va primi, în cel mai scurt timp, un e-mail de confirmare.

3.5.16. Procesarea comenzilor și expedierea din depozit se face în 1 - 3 zile lucrătoare. Clientul poate urmări statusul comenzii plasate direct în contul său.

3.5.17. În momentul expedierii comenzii, Clientul va primi un mail de confirmare cu numărul de AWB și un link în care poate urmări statusul coletului.

3.5.18. Livrarea produselor comandate se face în termen de 2 – 4 zile lucrătoare. În ziua livrării, Clientul va fi contactat telefonic de către curier.

3.5.19. Livrarea prin curier este GRATUITĂ pentru comenzile mai mari de 199.99 lei.

3.5.20. Pentru comenzile cu livrare prin curier având o valoare între 150 și 199.99 lei costul livrării este de 12,99 lei, iar pentru comenzile cu o valoare mai mica de 150 lei costul livrării este de 19,99 lei.

3.5.21. Costul livrării afișat Consumatorului anterior finalizării comenzii este fix. Acesta nu se va modifica prin raportare la greutatea coletului, în cazul localităților îndepărtat etc.

3.5.22. Livrarea va fi efectuată de către partenerii Vânzătorului, anume, nelimitativ: GLS Curier, Bookurier, respectiv Sameday Curier fie la adresa indicată de Client, fie cu ridicare de la un punct de livrare Easybox-Sameday disponibil în București și Ilfov.

3.5.23. Serviciul Easybox-Sameday este disponibil doar pentru produsele marcate cu eligibil pentru Ridicarea Easybox - Sameday precum și la finalizarea comenzii, în secțiunea Modalitate de livrare. Condiții pentru livrare Easybox - Sameday:

 • Produse de dimensiuni mici sau medii. Eligibilitatea produselor poate fi verificată în pagina de produs sau în sumarul coșului de cumparaturi;

 • Plata se face doar cu cardul online sau cu cardul la locker, în momentul ridicării produselor. Anumite Easybox-uri nu permit plata cu cardul la locker și pentru acesta, ca metoda de plată la finalizarea comenzii va fi disponibilă doar plata online cu cardul.

3.5.24. Livrarea cu ridicare de la un punct de livrare Easybox-Sameday este GRATUITĂ pentru comenzi cu valoare mai mare de 149.99 lei. Pentru comenzile sub 150 lei costul livrării este de 12,99 lei.

3.5.25. În situația în care în momentul livrării Easybox-ul este plin, coletul va fi redirecționat către un alt easybox din apropiere. Clientul va fi informat atât înainte cât și după redirectionarea coletului.‎

3.5.26. Dacă a optat pentru livrarea la Easybox-Sameday, Clientul va primi un cod PIN prin SMS, introducerea acestuia deblocând sertarul în care se află coletul. În funcție de ziua în care comanda ajunge la Easybox, Clientul va avea un anumit număr de ore la dispoziție pentru a o ridica.

 • Pentru comenzile livrate de luni până joi maxim 36 de ore;

 • Pentru comenzile livrate vineri maxim 72 de ore;

 • Pentru comenzile livrate sâmbătă maxim 48 de ore;

 • Pentru comenzile livrate în perioada Black Friday maxim 36 ore.

3.5.27. În cazul în care Clientul nu ridică comanda în termen, aceasta se va întoarce în depozitul Vânzătorului. Dacă plata a fost deja efectuată, Vanzatorul va returna sumele achitate de client în contul din care a fost efectuata plata. În aceasta situație, Clientul va trebui să efectueze o nouă comandă în funcție de disponibilitatea produselor și prețul acestora la data plasării comenzii noi.

3.5.28. Consumatorul nu are posibilitatea de a opta pentru livrarea de către un curier specific, acesta fiind selectat în baza unor indicatori de performanță, cum ar fi: rata de livrare a curierului din zona clientului, costul livrării etc.

3.5.29. În modalitatea de plată ramburs, suma care va trebui plătită de către Client va fi achitată direct la firma de curierat și va include:

 • valoarea produselor comandate (valoarea facturată);

 • taxa de livrare, după caz.

Notă! Livrarea produselor este asigurată în limita stocurilor disponibile din depozitul YOUR STUFF S.R.L. sau a furnizorilor Vânzătorului.

Notă! Orarul de livrare al comenzilor este stabilit și poate diferi în funcție de serviciul de curierat rapid contractat.

3.5.30. În prezent, Vânzătorul nu livrează Comenzi în afara teritoriului României.

3.5.31. Vânzătorul va include în coletul expediat către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea Produselor de către acesta.

3.5.32. YOUR STUFF S.R.L. va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află Comanda.

3.5.33. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a Produselor contractate de acesta devine Contract onorat.

3.6. PawSmart

3.6.1. Clientul poate opta pentru livrarea PawSmart la momentul plasării comenzii. Clientul va seta cantitatea și intervalul în care acesta dorește să primească produsul, urmând a primi un e-mail cu sumarul și totalul comenzii cu 3 zile înainte de data programată pentru generearea comenzii.

3.6.2. Serviciul PawSmart nu implică costuri suplimentare pentru Client, respectiv o taxă de membru.

3.6.3. Clientul care a optat pentru livrarea PawSmart poate anula oricând, respectiv întrerupe serviciul din contul utilizatorului. Renunțarea la serviciu, respectiv întreruperea acestuia pentru o anumită perioadă nu produce efecte asupra comenzilor deja onorate sau în curs de livrare.

3.6.4. În cazul în care Clientul dorește să reprogrameze, modifice sau anuleze o comanda PawSmart, acesta va accesa Pagina de Comenzi, va da click pe comanda PawSmart pe care dorește să o modifice, urmând a accesa butonul specific fiecărei acțiuni.

3.6.5. Pentru modificarea frecvenței livrărilor Utilizatorul va urma pașii prevăzuți la pct. 3.6.5. urmată de accesarea butonului ,,Modificare’’ și selectarea frecvenței dorite.

3.6.6. Pentru a adăuga un articol în livrarea PawSmart, Clientul va accesa ,,Contul meu’’, urmând a selecta opțiunea ,,Abonamente’’ unde vor fi disponibile toate produsele setate pentru livrare recurenta, respectiv butonul ,,Adaugă produse’’.

3.6.7. Pentru eliminarea unui produs sau pentru a modifica cantitatea, Clientul va apăsa iconița creion.

3.6.8. Prețurile pentru produsele adaugate în PawSmart nu este fix, acestea putând fi modificate de Vânzător oricând. Anterior livrării, Vânzătorul va transmite Clientului un e-mail conținând prețurile actualizate ale produselor din comandă. Discounturile se vor aplica, în toate cazurile, la cel mai mic preț din ziua facturării.

3.6.9. Plata pentru Produsele achizitionate prin serviciul PawSmart se va efectua automat la data expedierii comenzii, Clientul fiind informat la adresa de e-mail comunicată cu 3 zile înainte de data livrării.

IV. Politică de retur a produselor comandate

4.1. Dispoziții generale

A. În calitate de consumator, Clientul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare încheiat la distanța, prin returnarea Produselor comandate și fără nicio justificare.Vânzătorul acordă un termen de 90 zile calendaristice de la intrarea în posesie a bunurilor comandate pentru returnarea produselor. Perioada de retragere din contract expiră după caz:

a) ziua în care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Consumator, intra în posesia fizică a bunurilor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

(i) în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun;

(ii) în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de bunuri pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului bun.

În contextul returului produsului ca urmare a exercitării dreptului de retragere din Contract nu se vor înapoia Consumatorului cheltuielile de transport aferent returului, acestea fiind în sarcina Consumatorului. Procedura de retragere din contract va fi detaliată în cadrul secțiunii de mai jos din prezenta Politică – Procedura de retragere din contract în 14 zile calendaristice de la primirea Produsului. Formular de retragere.

B. De asemenea, în situația în care Produsul prezintă neconformități, veți avea posibilitatea de a-l returna și de a solicita Vânzătorului aducerea acestuia la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire sau reducerea corespunzătoare a prețului ori rezoluțiunea contractului privind acest Produs și restituirea contravalorii Produsului. În cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția Produsului se va dispune direct înlocuirea acestuia.
Dreptul de retur pentru neconformități în cazul bunurilor neconsumabile va putea fi exercitat dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea bunului neconsumabil (jucării, accesorii etc.) dacă acestea NU prezintă urme de lovire, zgârieturi sau alte asemenea cauzate din culpa exclusivă a clientului. În măsura în care clientul nu manipulează în mod corespunzător bunul neconsumabil, dreptul de garanție nu poate fi exercitat.
În cazul bunurilor consumabile (spre exemplu: hrană) garanția produselor se referă exclusiv la neconformitatea acestora la momentul livrării (ambalaje desigilate și/sau deteriorate, produse eronate). În cazul produselor consumabile sunt aplicabile perioadele de valabilitate inscripționate pe ambalaj, cu respectarea condițiilor de păstrare și depozitare potrivit naturii lor.

4.2. Politică de retur al produselor comandate

A. Procedura de retragere din contract în 14 zile calendaristice de la primirea Produsului. Formular de retragere

4.2.1. În conformitate cu OUG 34/2014, Clientul care deține calitatea de consumator (persoana fizică) are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze bunul comandat, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv în acest sens. În acest caz, Cumpărătorul va suporta doar cheltuielile direct legate de returnarea Produselor. Vânzătorul acordă Consumatorilor un termen de 90 de zile calendaristice pentru returnarea produselor achiziționate.

4.2.2.Dreptul de retragere din contract este aplicabil numai persoanelor fizice.

4.2.3. Rambursarea sumei aferente Produselor achiziționate se realizează, de regulă, prin aceeași metodă de plată folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul își exprimă acordul pentru utilizarea unei alte metode. Astfel:

 • a. În situația în care Comanda este achitată online, prin card bancar, în cazul unui retur contravaloarea Produsului returnat va fi restituită Consumatorului în contul bancar din care a fost realizata plata inițială a Comenzii, în termen de cel mult 14 zile de la data primirii Produsului returnat, cu excepția cazului în care Consumatorul indică un alt cont bancar la momentul exercitării dreptului de retragere.

 • b. În situația în care Comanda este achitată în sistem ramburs, Vânzătorul va contacta Consumatorul în vederea obținerii din partea acestuia a unui cont bancar în care sa fie restituită contravaloarea Produsului care face obiectul returului. Vânzătorul va iniția demersuri de contactare a Consumatorului pentru cel mult 7 zile calendaristice de la momentul primirii Produsului returnat urmând ca, în situația în care Consumatorul nu indică contul bancar pentru restituirea sumei din motive obiective, neimputabile Vânzătorului, precum (exemplificativ, nelimitativ: Consumatorul nu poate fi contactat, Consumatorul nu deține un cont bancar etc.), Vânzătorul să procedeze la rambursarea sumelor prin intermediul unui cod voucher, în maximum 7 zile calendaristice de la momentul expirării celor 7 zile acordate pentru contactarea telefonică a Consumatorului.

 • c. Indiferent de metoda de plată inițială, Consumatorul are posibilitatea de a opta pentru emiterea unui voucher/ card cadou având valoarea sumei ce urmează a fi rambursată și care va fi disponibil Consumatorului în contul de utilizator pentru achitarea comenzilor viitoare. Cardul Cadou de valoarea produsului returnat va fi generat în maxim 2-3 zile lucrătoare de la finalizarea cererii de retur.

4.2.4. Consumatorul înțelege și este de acord ca Vânzătorul va utiliza ca metode principale de restituire a contravalorii Produsului returnat rambursarea online, prin alimentarea contului bancar al Consumatorului sau al unui terț furnizat de Consumator cu suma aferentă Produsului rambursat, respectiv transformarea sumei într-un voucher echivalent disponibil în contul utilizatorului.

4.2.5. Rambursarea se realizează în urma primirii și verificării Produselor returnate de către Client. Consumatorul va fi informat în termen de 72 de ore de la momentul recepției Produselor referitor la cererea de retur. Termenul de soluționare pentru cererea de retur este de 14 zile calendaristice din momentul înregistrării cererii.

4.2.6. Termenul standard de restituire a sumelor este de 2-3 zile lucrătoare de la finalizarea cererii de retur. Cu toate acestea termenul maxim de restituire a sumelor achitate de Client este de maximum 14 zile calendaristice.

4.2.7. În cazul în care Clientul nu deține un cont bancar, acesta poate să opteze pentru metoda rambursarii printr-un Card Cadou, fie să comunice un cont bancar terț unde să fie transferatele sumele achitate.

4.2.8. Sumele se pot returna în termen de maximum 14 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de retur, în contul indicat la completarea cererii de retur sau prin emiterea unui Card Cadou în cazul în care Clientul a optat pentru aceasta metodă. Dacă sumele nu au fost restituite în termenul maxim menționat, Clientul este rugat să contacteze Vânzătorul la numărul de telefon 0374.77.00.00, la trimite un e-mail la [email protected] sau prin funcția de chat de pe Site.

4.2.9. În cazul în care Clientul a optat pentru restituire prin Card Cadou, acesta va primi pe adresa de e-mail asociată contului o serie formată dintr-o serie de caractere. Clientul este rugat să verifice și în folderul spam al e-mail-ului, respectiv în secțiunea ,,Retururile mele’’ din cont. În cazul în care Cardul Cadou nu este primit în termenul maxim de rambursare, Clientul este rugat să contacteze Vânzătorul prin mijloacele disponibile.

4.2.10. Cardul cadou este disponibil și în contul de client pentruanimale.ro, în secțiunea ,,trebuie completat”. Cardul cadou este cumulabil cu alte tipuri de vouchere și carduri cadou. Perioada de valabilitate este de 3 luni. Seria cardului cadou este valabilă pentru o singură comandă.

4.2.11. Pentru exercitarea dreptului de retragere Cumpărătorul informează Vânzătorul cu privire la decizia de a se retrage din prezentul Contract, utilizand o declarație neechivoca, de exemplu, din secțiunea specifică din contul utilizatorului sau o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail la adresa [email protected], prin contactarea telefonică la numărul de telefon 0374.77.00.00 , respectiv prin orice mijloc disponibil ce asigură dovada comunicării. În același scop, se poate transmite către Vânzător formularul de retragere mai jos prezentat.

„Către:

YOUR STUFF S.R.L.
Email: [email protected]

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse, din comanda dacă nu este vorba de retur pentru întreaga comandă (Produsele din comandă dacă este vorba de retur pentru intreaga comanda) ........................

Produsele au fost comandate la data de [...].[…].[...] de pe www.pentruanimale.ro.

Numele Clientului:

Adresa Clientului:

Adresa de e-mail a Clientului:

Numărul facturii (Factură aferentă comenzii din care fac parte produsele pentru care se dorește returul):

Motivul returului (opțional):

Semnătura Clientului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie):

Data: […].[...].[....]”;

4.2.12. În cazul în care Clientul trimite coletul retur fără anunț în prealabil, ne rezervam dreptul de a nu accepta returul.

4.2.13. Consumatorul poate plasa cererea de retur direct din contul de utilizator prin intermediul secțiunii specifice. În acest sens, Consumatorul va alege produsele pentru care se dorește returnarea și va completa formularul disponibil pe Platforma, ce va cuprinde inclusiv informații referitoare la modalitatea de rambursare a sumei aferente Produselor.

4.2.14. Pentru returul prin curier, din contul utilizatorului, Consumatorul va parcurge următorii pași:

 • Autentificarea în contul utilizatorului;

 • Va merge la secțiunea ,,retururile mele’’;

 • Va apăsa pe butonul “Cerere nouă”;

 • Va selecta comanda din componența căreia face parte produsul pe care vrea să-l returneze;

 • După ce s-a deschis formularul de retur, va alege produsul și cantitatea pentru care vrea să-l returneze;

 • Va alege motivul care l-a determinat să facă returul (nu este obligatoriu, însă ajută Vânzătorul să înțeleagă cum își poate îmbunătăți serviciile);

 • Va verifica informațiile de contact pentru a se asigura că serviciul de curierat îl poate contacta și are adresa corectă de ridicare a coletului;

 • Va alege metoda de rambursare;

 • Va citi și va confirma că a citit și că este de acord cu termenii și condițiile, prin bifarea căsuței;

 • Se va asigura că produsul este ambalat corespunzator și gata de transportat.

4.2.15. Returul produselor este GRATUIT atunci când cererea de retur este înaintată din contul de utilizator. În acest caz, Vânzătorul va proceda la îndeplinirea formalităților pentru ridicarea produselor de către unul dintre furnizorii de servicii de curierat agreați de YOUR STUFF S.R.L..

4.2.16. În urma discuției cu personalul Vânzătorului, se va stabili ziua și adresa de la care curierul va prelua coletul pentru retur și, de asemenea, se vor confirma contul și banca unde se vor returna banii.

4.2.17. Curierul se va prezenta la adresa indicată în cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

4.2.18. Clientul va putea verifica statusul returului din contul utilizatorului la secțiunea ,,Retururile mele’’. Retururile sunt afișate în ordine cronologică. Clientul va găsi returul care îl interesează și va apăsa pe numărul cererii de retur. Dacă acesta are mai multe cereri de retur înregistrate, Clientul are posibilitatea să filtreze lista după statutul cererii de retur.‎

4.2.19. Pentru anularea unei cereri de retur, Clientul va intra în contul său la secțiunea “Retururile mele”. Retururile sunt afișate în ordine cronologică. Clientul va găsi returul care îl interesează și va apăsa pe numărul cererii de retur. După ce a accesat detaliile cererii de retur, Clientul o poate anula apasând butonul “Anulează Cererea”.

4.2.20. Pentru modificarea unor informații precum adresa de ridicare, datele de contact sau metoda de restituire, Clientul este sfătuit să anuleze cererea de retur înregistrată și să creeze o cerere nouă cu datele corecte.

4.2.21. Consumatorul care înaintează cererea de retur prin orice altă modalitate decât cea prevăzută la pct. 4.2.10 este responsabil de trimiterea coletului către Vânzător. În aceasta situație, cheltuielile direct legate de returnarea Produselor vor fi suportate de Consumator. Consumatorul care dorește să returneze Produsul va face o solicitare de preluare a coletului retur de la adresa sa, de către una din firmele de curierat cu care Vânzătorul colaborează.

4.2.22. Returul Produselor cumpărate va putea avea loc fără invocarea unui motiv în acest sens, conform prevederilor Legii comerțului la distanța (O.G. nr. 34/ 2014 cu modificările ulterioare). Produsele vor fi ambalate corespunzător pentru retur și vor fi însoțite de toate accesoriile și documentele aferente acestora, precum și de o copie a facturii de achiziție.

4.2.23. Returnarea unui Produs în lipsa accesoriilor sale va duce la diminuarea valorii acestuia, conform celor menționate mai jos. Nu se accepta pentru returnare Produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobituri, zgarieturi, pete, șocuri etc. fără ca acestea sa fie aduse în prealabil la conformitate.

4.2.24. Rambursarea contravalorii Produsului se va face în cel mult 14 de zile de la data la care Produsul ajunge în depozitul Vânzătorilor, iar starea acestuia este verificată de personalul acestuia. De asemenea, se va verifica dacă Produsul în cauză este sau nu în situația de a fi exceptat de la retur. În cazul în care se constată că valoarea acestuia a fost diminuată, Vânzătorul va reține suma aferentă acestei diminuări.

4.2.25. Luând în considerare specificul Produselor comercializate pe platforma www.pentruanimale.ro, acestea vor fi sigilate și în termen de valabilitate. În funcție de starea și tipul Produsului returnat, se va decide dacă rambursarea poate fi sau nu acceptată.

Notă! În anumite situații excepționale, Vânzătorul poate accepta returul Produselor desigilate, însă doar dacă Clientul invocă motive privind lipsa de conformitate a acestora.

4.2.26. În cazul în care Clientul a trimis mai puține produse decât cele menționate în cererea de retur, acesta trebuie să contacteze Vânzătorul pentru a face o nouă cerere de ridicare către curier.

4.2.27. Pentru a face o cerere de retur la Easybox Sameday, Clientul va completa cererea de retur din contul de client completând la adresa Predare Personală la EasyBox. Va accesa ulterior link-ul pentru a alege EasyBox-ul la care dorești predarea coletului. Clientul va trimite cererea ulterior confirmării datelor.

4.2.28. În pagina de finalizare a cererii de retur la EasyBox Clientul va primi un cod PIN. Codul va fi păstrat pentru a-l folosi la predarea coletului și deschiderea sertarului. Codul PIN va fi transmis și prin SMS și e-mail. Clientul va preda coletul la Easybox Sameday în termen de maximum 72 de ore.

4.2.29. Clientul poate încărca un singur colet într-un sertar. Dacă are mai multe colete este necesar să completeze formular pentru fiecare colet în parte.

4.2.30. Clientul poate returna la easybox doar produsele eligibile, în funcție de tipul și dimensiunea produsului. Clientul se va asigura că produsul pe care îl returnează este ambalat într-un colet care respectă dimensiunile sertarelor iar greutatea produsului, incluzând ambalajul, nu depășește 20 kg. Dimensiunile sertarelor Easybox sunt:

 • Mare: 47 x 44.5 x 39 cm;

 • Mediu: 47 x 44.5 x 20 cm;

 • Mic: 47 x 44.5 x 10 cm.

4.2.31. După introducerea codului, se va deschide un sertar potrivit produsului tău. Dacă produsul nu încape în sertarul deschis automat, Clientul opta pentru o altă dimensiune de sertar, fără a depăși însă 47 x 44.5 x 10 cm. După ce a introdus produsul în sertarul potrivit, Clientul se va asigura că finalizează pe ecran procesul de retur. În cazul în care din diverse motive Clientul a abandonat procesul de retur, poate introduce din nou codul PIN pentru a parcurge iar pașii de mai sus.

4.2.32. Clientul poate încărca un singur colet într-un sertar. Dacă acesta are mai multe colete este necesar să urmeze pașii de mai sus pentru fiecare colet în parte.

4.2.33. După finalizarea returului Clientul poate urmări în contul său când produsul ajunge în depozitul pentruanimale.ro.‎

4.2.34. Atunci când există mai multe sertare deschise după introducerea codului PIN primit prin SMS și e-mail, Clientul va vedea mesajul “Atenție! Easybox-ul are mai multe lockere deschise. Clientul va trebui să se asigure că introduce coletul în sertarul afișat pe ecran.

4.2.34. În cazul în care coletul este introdus într-un sertar greșit, Clientul va contacta Vânzătorul pentru a demara procesul necesar localizării coletului.

4.2.36. Dacă sertarul nu se deschide, Clientul este rugat să contacteze Vânzătorul telefonic sau la adresa de e-mail.

4.2.37. Dacă nu există niciun sertar disponibil, Clientul are 2 opțiuni:

 • se va întoarce ulterior în vederea predării coletului;

 • va preda coletul la un Easybox din apropiere.

4.2.38. În cazul în care se va primi mesajul “PIN Invalid” în momentul returului, cauzele posibile sunt următoarele:

 • Codul introdus este greșit;

 • Ai depăsit termenul de 72 de ore pentru returul produselor;

 • Te afli la un easybox greșit.

4.3. Diminuarea valorii bunurilor

4.3.1. Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță, Clientul nu are posibilitatea de a verifica bunurile înainte de încheierea Contractului, acesta are dreptul, așa cum s-a detaliat anterior, de a se retrage din Contract. Din același motiv, Consumatorului i se permite să testeze și să verifice bunurile pe care le-a cumpărat, în funcție de tipul acestora și în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de utilizare a acestora. Pentru a stabili aceste caracteristici, Consumatorul trebuie să mânuiască Produsele și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real.

4.3.2. Cumparatorul va fi ținut responsabil pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării acestora. În cazul în care bunul returnat prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, Consumatorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii sale.

4.3.3. Dacă un Consumator își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Produsele într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de utilizare a acestora, acesta va răspunde pentru eventuala diminuare a valorii Produselor.

4.3.4. Acțiuni neacceptate care duc/ pot conduce la diminuarea valorii Produsului returnat sau pierderea dreptului de retragere:

 • deschiderea recipientelor sigilate;

 • utilizarea produselor consumabile;

 • achiziționarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;

 • achiziționarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

 • ruperea sigiliilor și a etichetelor;

 • zgârierea, murdărirea, pătarea, impregnarea Produselor cu substanțe externe;

 • etc.

4.3.5. Valoarea Produselor folosite, având urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) va fi returnată numai după aducerea lor la conformitate, dacă acest lucru este posibil. Valoarea finală a Produsului se stabilește în funcție de valoarea componentelor/ elementelor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferență dintre valoarea inițială a Produsului nou și valoarea de revânzare a Produsului folosit.

4.3.6. Orice modificare a stării Produselor, ce face imposibilă vânzarea acestora ca noi, duce automat la aplicarea procedurii de returnare supusă unor taxe de readucere a Produselor la starea în care au fost livrate. Taxa de diminuare va fi comunicată către Client la recepționarea Produselor modificate.

4.3.7 Produsul returnat trebuie sa fie însoțit de certificatul de garanție în original, dacă acesta este emis de producător.

4.3.8. Dacă Produsele returnate au fost însoțite de eventuale bonusuri/ cadouri, Consumatorul este ținut să le returneze și pe acestea din urmă, odată cu Produsul. În caz contrar, valoarea acestora se diminuează din valoarea returului.

4.3.9. Consumatorul nu își poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Consumator, de tipul celor disponibile pe Site.

4.3.10. Categorii de bunuri ce NU pot fi returnate dacă sunt desigilate/ deschise (bunuri exceptate de la retur, conform legii):

 • a) furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiara pe care profesionistul (Vânzătorul) nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

 • b) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

 • c) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

 • d) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

 • e) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

4.4. Efectele retragerii Consumatorului din Contract

4.4.1. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale, după caz:

 • de a executa Contractul la distanță sau contractul în afara spațiului comercial;

 • de a încheia un Contract la distanță sau în afara spațiului comercial, în cazul în care Consumatorul a efectuat o comandă.

4.4.2. Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării inițiale a Produselor returnate (dar nu și costurile de livrare a produsului returnat, acestea fiind suportate de Consumator, atunci când cererea nu este făcută din contul utilizatorului), fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care acestea ajung în posesia Vânzătorului și sunt verificate și validate de personalul acestuia din punct de vedere al stării de funcționare și al conformității.

B. Returul Produsului pentru neconformități

4.5. Prevederi generale

4.5.1. Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 140/2021, Vânzătorul este obligat să livreze Consumatorului Produse care sunt în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat la distanță.

4.5.2. Se consideră că Produsele sunt în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat la distanța dacă acestea:

 • corespund descrierii făcute de Vânzător și au aceleași calități ca Produsele pe care acesta le-a prezentat Consumatorului ca mostră sau model, dar doar dacă este cazul;

 • corespund oricărui scop specific solicitat de către Consumator, scop făcut cunoscut Vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea Contractului de vânzare la distanță;

 • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal Produsele de același tip;

 • fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care Consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de Vânzător, de Producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.

4.5.3. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii Contractului la distanță Consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască aceasta lipsă de conformitate.

4.5.4. Consumatorul își poate exercita dreptul de retur în cazul în care Produsul prezintă neconformități dacă lipsa de conformitate a acestuia apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea Produsului neconsumabil (jucării, accesori etc.) și doar în situația în care consumatorul a manipulat în mod corespunzător bunul (NOTĂ! În cazul în care consumatorul strica, crapă, distruge, deteriorează bunul acesta nu își poate exercita dreptul de retur pentru neconformități). În cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția Produsului, se dispune direct înlocuirea acestuia dacă neconformitatea nu este cauzată de culpă Consumatorului.
Notă! În cazul bunurilor consumabile (spre exemplu: hrană) garanția produselor se referă exclusiv la neconformitatea acestora la momentul livrării (ambalaje desigilate și/sau deteriorate, produse eronate). Acestor produse le sunt aplicabile perioadele de valabilitate inscripționate pe ambalaj, cu respectarea condițiilor de păstrare și depozitare potrivit naturii lor.

4.5.5. În cazul lipsei conformității, Consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului să i se aducă Produsul la conformitate, fără plată, prin reparare, dar numai dacă acest lucru este posibil potrivit naturii Produsului, prin înlocuire sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest Produs și restituirea contravalorii Produsului.

4.5.6. În acest context, Consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului în primul rând repararea Produsului sau de a solicita înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

4.5.7. Consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele:

 • valoarea pe care ar fi avut-o Produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

 • importanța lipsei de conformitate;

 • dacă o altă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Consumator.

4.5.8. Vânzătorul poate refuză să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv cele referitoare la importanța lipsei de conformitate, respectiv dacă o altă măsură poate fi realizată pentru un inconvenient semnificativ.

4.5.9. Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului, fie să obțină încetarea Contractului de vânzare la distanță, în oricare dintre următoarele cazuri:

 • a) Vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, a refuzat să aducă în conformitate bunurile;

 • b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor Vânzătorului de a o remedia;

 • c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

 • d) Vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

4.5.10. Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității îi revine Vânzătorului.

4.5.11. Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acesteia până în momentul în care Vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul OUG 140/2021.

4.5.12. Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată în termen de 30 de zile de la data livrării.

4.6. Repararea sau înlocuirea bunurilor

4.6.1. Reparațiile (dacă este posibil) sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) fără costuri pentru Consumator;

 • b) într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care Vânzătorul a fost informat de către Consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între Vânzător și Consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii;

 • c) fără vreun inconvenient semnificativ pentru Consumator, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

4.6.2. În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, Consumatorul pune bunurile la dispoziția Vânzătorului.

4.6.3. Vanzatorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială.

4.6.4. Consumatorul își poate exercita dreptul de a obține încetarea contractului de vânzare printr-o declarație către Vânzător, prin care își exprimă decizia de a obține încetarea contractului.

4.6.5. În cazul în care neconformitatea se referă doar la unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare și există un motiv de încetare a contractului de vânzare conform celor de mai sus, Consumatorul poate obține încetarea contractului de vânzare în raport cu bunurile respective, precum și cu orice alte bunuri pe care Consumatorul le-a achiziționat împreună cu bunurile neconforme, în cazul în care Consumatorului nu i se poate pretinde în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme.

4.6.6. Dreptul la garanție se pierde în cazul în care:

 • Clientul nu a respectat condițiile de utilizare, întreținere, păstrare/ depozitare potrivit naturii produselor etc.;
 • Produsul a fost păstrat în condiții improprii, expus la condiții nefavorabile sau a fost manipulat defectuos;

 • În caz de deteriorare mecanică provocată prin lovirea Produsului;

 • Produsul a fost modificat sau reparat în prealabil de către alte persoane decât cele autorizate.

4.6.7. Zgârieturile constituie uzură normală și nu reprezintă motive pentru a reclama garanția.

4.6.8. Cheltuielile de returnare aferente Produselor defecte, respectiv Produselor care cad sub incidența garanției de conformitate, vor fi suportate de către Vânzător.

4.7. Informații necesare pentru retur

4.7.1. Solicitarea de retur se transmite doar în scris, prin e-mail, la adresa de contact: [email protected], pe site sau la telefon, prin apelarea numarului 0374.77.00.00 ori prin utilizarea formularului mai sus menționat. În formularul de retur, dar și în declarația transmisă Vânzătorului, Consumatorul este obligat să completeze corect, complet și real toate datele sale, pentru ca cererea lui să fie procesata în timp rezonabil.

4.7.2. Expeditorul răspunde atât cu privire la corectitudinea datelor înscrise pe documentul de transport (AWB), cât și de ambalarea corespunzătoare a coletelor conținând Produsele returnate.

4.7.3. Coletele trimise de către expeditor trebuie să fie ambalate într-un mod care să protejeze Produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toată durata transportului (se recomandă folosirea elementelor de siguranță, ex: poliester, carton, folie bule de aer etc.). De asemenea, se recomandă ambalarea coletului astfel încât să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului. Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, constituit din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren etc.

4.7.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a investiga orice cerere de returnare a sumelor aferente Produselor care au făcut obiectul returului și de a nu da curs cererilor de returnare frauduloase sau abuzive care se produc după consumarea/ prestarea/ achiziționarea acestora.

4.7.5. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor returnate sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

4.7.6. Având în vedere natura produselor din portofoliul Vânzătorului, doar produsele tehnice vor fi însoțite de certificatul de garanție emis de producător, acest fapt fiind precizat în mod corespunzător în descrierea produsului. ‎

V. Limitarea răspunderii Vânzătorului

5.1. Fiecare Client este direct responsabil să efectueze propria evaluare independentă a Produselor și Serviciilor menționate pe Site din punct de vedere cantitativ/ calitativ etc.

5.2. Produsele care nu sunt conforme specificatiilor de pe Site prezentate în momentul trimiterii Comenzii se pot returna Vânzătorului, specificând natura lipsei de conformitate.

5.3. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru potențiale programe de tip malware care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesarii sau utilizarii acestui Site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acesta.

5.4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru acoperirea pretențiilor terților, de orice natură, care pot rezulta în relație cu utilizarea, copierea sau falsificarea Site-ului sau a conținutului acestuia sau a oricărui alt Site înrudit, de către terțe persoane, neautorizate de YOUR STUFF S.R.L., indiferent dacă aceasta a fost informată, a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască aceasta posibilitate.

5.5. Consumatorii înțeleg și acceptă ca, datorită caracteristicilor specifice Internetului și ale Serviciului, administratorul Site-ului nu poate confirma/ garanta identitatea Utilizatorilor și veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricăror informații sau conținut oferite de aceștia pe Site. În consecință Site-ul nu poate fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsură cu privire la aceste informații sau orice alte efecte juridice/ comerciale derivând din utilizarea lor.

5.6. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea Conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

5.7. În cazul în care un Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către YOUR STUFF S.R.L. încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzătorul, conform detaliilor de contact, astfel încât acesta să remedieze eventualele încălcări.

5.8. Vânzătorul nu garantează Clientului acces pe Site sau la Serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/ sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice altă maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/ sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.

5.9. YOUR STUFF S.R.L. nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

5.10. Vânzătorul este exonerat de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/ sau al Conținutului transmis către Consumator prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al acestuia, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură de partea Consumatorului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

5.11. YOUR STUFF S.R.L. nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

 • Serviciul va fi potrivit cerintelor Consumatorului;

 • Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

 • Produsele/ Serviciile obținute gratis sau contra cost vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Consumatorului.

5.12. Operatorii, administratorii și/ sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătură/ tranzacție/ colaborare etc. care pot apărea între Consumator și oricare dintre terții care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Site-ului.

VI. Drepturi de autor

6.1. Vânzătorul este autorul Site-ului și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației naționale și internaționale. Design-ul și modalitatea de prezentare a Site-ului, precum și software-ul și setările acestuia etc. sunt proprietatea Vânzătorului/ a partenerilor. Conținutul Site-ului (texte, descrieri ale Produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este deținut în totalitate de către Vânzător sau de partenerii acestuia, după caz.

6.2. Denumirea ,,Pentruanimale.ro”, logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă folosite în Site sunt mărci înregistrate (M 2007 01414 din 09.02.2007) și sunt proprietatea exclusivă a YOUR STUFF S.R.L.. Ele nu pot fi în niciun mod utilizate de terți fără acordul prealabil scris al titularului.

6.2. Este interzisă copierea, comercializarea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea conținutului Site-ului fără acordul expres al Vânzătorului.

6.3. Orice utilizare a conținutului Site-ului, în alte scopuri decât cele permise expres prin documentul sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există, este interzisă.

6.4. Niciun conținut transmis Consumatorilor, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de aceștia prin accesare și/ sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală a Vânzătorului. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale acestuia.

6.5. În cazul puțin probabil în care o restricție care rezultă din încălcarea oricărui drept al unui terț, în special a drepturilor de proprietate intelectuală, împiedica sau limitează utilizarea Site-ului, Consumatorul are dreptul la furnizarea Serviciului/ Conținutul conform prezentului contract și la o reducere proporțională.

6.6. Tot Conținutul, incluzând dar nelimitându-se la imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia prezentate pe Site sunt proprietatea intelectuală a YOUR STUFF S.R.L., caz în care Conținutul poate fi urmat de titlul de proprietate original și/ sau de orice altă notă cerută de proprietarul de drept al respectivului Conținut, pentru care Vânzătorul deține licență de utilizare și/ sau publicare.

6.7. Clientului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/ sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului/ al partenerilor acestuia asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului.

6.7. Orice Conținut la care Consumatorul are și/ sau obține acces prin orice mijloc se află sub incidența Documentului în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea acestora cu referire la acel Conținut.

6.8. În cazul în care Vânzătorul conferă Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care acesta din urmă are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor Conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acesta, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea YOUR STUFF SRL pentru respectivul Consumator sau oricare alt terț care are/ obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

6.9. În cazul în care Consumatorului îi este conferit dreptul de a utiliza un anumit Conținut, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, acest drept se extinde exclusiv numai asupra acelui Conținut, în limitele și pe perioada prevăzută în acordul respectiv.

6.10. Consumatorul răspunde pentru orice daune intelectuale produse Site-ului, Conținutului, sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

VII. FRAUDĂ ȘI SPAM

7.1. YOUR STUFF S.R.L. nu solicită Consumatorilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS) informații referitoare la date confidențiale, conturi sau parole personale.

7.2. Consumatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidentiale.

7.3. Vânzătorul declină orice responsabilitate în situația în care un Consumator ar fi/ este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/ reprezintă interesele Vânzătorului. Consumatorul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

7.4. YOUR STUFF S.R.L. nu promovează SPAM-ul.

7.5. Orice Consumator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru ștergerea acesteia.

7.6. Comunicările realizate de către YOUR STUFF S.R.L. prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail/ SMS) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii Conținutului.

7.7. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/ Conținutului și/ sau ale Vânzătorului și, în acest caz, se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Consumator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;

 • de a altera sau altfel modifica conținutul Site-ului sau Conținutul expediat prin orice metodă de către Vânzător către Consumator;

 • de a afecta performanțele serverului/ serverelor pe care rulează Site-ul;

 • de a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător către Consumator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.

7.8. YOUR STUFF S.R.L își rezervă dreptul de a face uz de toate mijloacele legale disponibile în eventualitatea încălcării drepturilor și intereselor legitime ale acesteia.

VIII. RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI/CLIENTULUI

8.1. Consumatorul înțelege importanța următoarelor responsabilități și este de acord cu următoarele:

 • va furniza numai date adevărate, exacte și complete astfel încât procesul de cumparare a Produselor listate pe Website să poată avea loc;

 • va menține și înnoi, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru ca acestea să fie actualizate, exacte și complete;

 • nu va publica materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge sistemul Vânzătorului sau orice informație care este parte componentă a acestui sistem;

 • nu va publica materiale cu drept de autor, dacă nu sunt autorii acestora sau dacă nu au permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

 • nu va publica materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt Utilizator, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare.

8.2. Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală ale Vânzătorului sau ale unor terțe părți și atâta timp cât acestea nu conțin viruși, derulează campanii politice/ electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailing-uri în masă sau orice altă formă de spam.

8.3. Consumatorul nu va folosi o adresa de e-mail falsă în comunicarea cu Vânzătorul.

8.4. Cu respectarea celor menționate mai sus, Consumatorul are posibilitatea de a informa terțe persoane (de exemplu prin e-mail, Facebook, Twitter etc.) cu privire la Ofertele puse la dispoziție prin intermediul Site-ului.

IX. FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT

9.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui Contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

9.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat/a să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

9.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat/a de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o/îl împiedica să o ducă la bun sfârșit.

9.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

9.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

X. LITIGII

11.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea/ interacțiunea cu Site-ul sau al oricărui Conținut trimis de către YOUR STUFF S.R.L. Consumatorului prin accesare și/ sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele "Termeni și condiții".

11.2. Orice dispută cu referire la prezentele "Termeni și Condiții" care ar putea să apară între Consumator și YOUR STUFF S.R.L. se va rezolva pe cale amiabila.

11.3. YOUR STUFF S.R.L. nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

11.4. Orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între Consumator și YOUR STUFF S.R.L. sau Partenerii acestuia fi soluționat la instanța competentă de la sediul Vânzătorului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

11.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.6. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

11.7. Contractul se consideră încheiat în România și este guvernat de dispozițiile legale aplicabile pe teritoriul României.

11.8. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

XI. DISPOZIȚII FINALE

12.1. YOUR STUFF S.R.L. își rezervă dreptul de a efectua orice modificări ale acestor prevederi conținute în Document, precum și orice modificări ale Site-ului/ structurii acestuia/ Serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta Site-ul și/sau orice Conținut, fără notificarea prealabilă a Consumatorului.

12.2. YOUR STUFF S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc. care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.

12.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/ sau legături pe oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

YOUR STUFF S.R.L.
Ultima actualizare 20.09.2023