Politica de Confidențialitate a Site-ului

1. Cine suntem?

YOUR STUFF S.R.L. (denumită în cele ce urmează „pentruanimale.ro” sau „Operatorul”), acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal, depunând în mod constant diligențele necesare pentru a se asigura că prelucrarea de date efectuată respectă cerințele legale în acest domeniu. În acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumăm să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și prin intermediul căruia vă explicăm ce categorii de date cu caracter personal prelucrează pentruanimale.ro, modul în care sunt utilizate respectivele date, precum și scopul în care acestea sunt supuse unor operațiuni de prelucrare.

Prezenta Politică se raportează doar la datele personale pe care noi le prelucrăm prin intermediul website-ului nostru www.pentruanimale.ro (denumit în cele ce urmează „Site-ul” sau „Platforma”) în contextul în care interacționați cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platfoma, prin plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter, în situația în care doar navigați pe acesta, ori atunci când luați legătură cu operatorii noștri prin intermediul apelurilor telefonice în sau outbound.

Dorim să vă asigurăm că am luat toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, acestea fiind prelucrate numai de personalul pentruanimale.ro care a fost în prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale și autorizat în acest sens și care respectă angajamente ferme de confidențialitate.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod sigur, sens în care Operatorul a implementat o serie de măsuri de ordin tehnic și organizatoric, adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva unor incidente precum: distrugere, pierdere, modificări accidentale sau ilegale, utilizări, divulgări sau acces neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, precum și împotrivă oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Pentru a ne “cunoaște” virtual, vă punem la dispoziție datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în momentul în care navigați pe sau interacționați cu platforma online www.pentruanimale.ro este societatea YOUR STUFF S.R.L., cu sediul social în Jud. Ilfov, Tamași, Comuna Corbeanca, Str Bisericii nr. 50, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/591/2011, având CUI 28141905.

Pentru orice întrebări/ nelămuriri cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunteți invitați să transmiteți o cerere la adresa poștală mai sus indicată sau la adresa de corespondență electronică [email protected]. Persoanele care transmit astfel de solicitări către pentruanimale.ro sunt rugate să menționeze în subiectul e-mailului/ pe plicul de corespondență informații precum “protecția datelor”, „GDPR”, „date personale”, în acest mod existând garanția că solicitările vor fi tratate cu prioritate.

În calitate de persoană vizată, veți primi un răspuns în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului către pentruanimale.ro, o extindere a acestui termen putând opera numai în situații excepționale. În aceste cazuri, vă asigurăm de faptul că veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest termen.

2. Definiții

 • Prin „dată cu caracter personal” se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Notă! În sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresă de livrare a comenzii și de facturare etc., astfel cum vor fi descrise în cele ce urmează.

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Notă! În sensul acestei politici, prelucrările de date se referă la acele prelucrări efectuate la momentul navigării dumneavoastră pe website-ul www.pentruanimale.ro sau interacțiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platformă.

 • Operator” înseamnă persoana care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Notă! Pentru claritate, în sensul prezentei Politici de Confidențialitate, Operatorul de date cu caracter personal este YOUR STUFF S.R.L..

 • Persoană vizată” reprezintă persoana ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.

Notă! În sensul prezentei Politici, persoana vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navighează pe Site-ul www.pentruanimale.ro sau plasează o comandă prin intermediul acestuia.

 • Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Notă! Prelucrările de date efectuate prin intermediul Platformei și în baza temeiului juridic al consimțământului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decat cele necesare (esențiale), astfel cum este reliefat în pop-up-ul de cookie-uri, respectiv detaliat în Politica de cookie-uri.

 • Partea terță” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

 • Persoană imputernicită de operator” înseamnă persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. Aceasta poate fi reprezentată de companiile partenere ale Operatorului, precum societățile ce oferă servicii de transport, IT, juridice, marketing etc.

3. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Navigarea pe Site și interacțiunea cu acesta implică prelucrarea a două categorii de date cu caracter personal, și anume:

 • a. date personale pe care le dezvăluiți Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comandă sau de contact, respectiv în situația abonării la newsletter), acestea fiind colectate în mod individual;
 • b. date pe care le furnizați în mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

Site-ul colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, următoarele date cu caracter personal:

A. Pentru crearea unui cont de utilizator;

 • adresa de e-mail;

 • nume și prenume, în cazul în care adresa de e-mail este de timpul [email protected] sau atunci când se optează pentru crearea contului utilizând profilul de Facebook/ Google;

 • nickname-ul aferent contului de Facebook, atunci când se optează pentru crearea contului utilizând datele furnizate rețelei de socializare;

 • parola (prin intermediul cookie-urilor ce au rolul de a reține parola, în situația în care utilizatorul a optat în acest sens. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugam să accesați Politica de Cookie);

 • orice alte informații pe care le puneți la dispoziția Operatorului.

B. În contextul plasării unei comenzi:

 • nume și prenume;

 • număr de telefon;

 • adresa de e-mail;

 • adresa de livrare;

 • orice alte informații puse la dispoziția Operatorului prin completarea câmpurilor specifice.

Notă! : Pentru plățile efectuate cu cardul bancar, Operatorul utilizează serviciile procesatorilor de plăți online Mobilpay și PayU. În concret, vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal de către procesatorul de plăți: datele cardului bancar (număr card, CVC etc.), numele și prenumele deținătorului cardului.

În situația în care persoana vizată optează pentru salvarea datelor cardului, datele cu caracter personal vor fi stocate în mod sigur, prin intermediul serverelor procesatorului platformei www.pentruanimale.ro, acestea fiind anonimizate în vederea păstrării confidentialitatii și securității datelor.

În situația în care se optează pentru facturarea pe persoana juridică, atragem atenția asupra faptului că datele cerute și introduse în formularele de pe site în numele unei persoane juridice nu reprezintă date cu caracter personal (adresa de e-mail a societății ca de exemplu [email protected], numărul de telefon al societății ca de exemplu numărul de fix etc.) în lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

În situația în care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societății persoana fizică (nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoană vizată conform prevederilor GDPR și îi vor fi aplicabile toate măsurile de protecție.

C. În contextul efectuării unui retur al produselor comandate:

 • nume și prenume;

 • număr de telefon;

 • adresa de e-mail;

 • adresa reședință/ domiciliu pentru preluarea coletului, atunci când aceasta se efectuează de către Operator;

 • cont bancar (pentru returnarea sumei achitate, în concret contravaloarea produsului returnat);

 • informații despre comanda plasată și care se dorește a fi returnată (produs comandat/ dată comandă, sumă comandă etc.), dacă este cazul;

 • orice alte informații pe care le puneți la dispoziția Operatorului în contextul efectuarii returului.

D. Pentru abonarea la newsletter

Abonarea la newsletter este condiționată de oferirea consimțământului dumneavoastră în scopul primirii de mesaje comerciale și de marketing. În acest context, se va prelucra, ca data cu caracter personal, adresa dumneavoastră de e-mail.

Furnizarea acestor date în vederea abonării la newsletter, prin completarea câmpului specific, reprezintă acordul tău cu privire la primirea de comunicări comerciale și de marketing din partea Operatorului, astfel cum este detaliat în Politica de Newsletter. Iți vei putea retrage oricând acordul astfel exprimat prin apăsarea butonului ,,Dezabonare’’ de la nivelul fiecărui e-mail transmis de Operator sau prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail: [email protected], respectiv prin orice mijloc de comunicare disponibil parților.

Utilizatorul este informat corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când pune la dispoziția Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel pentruanimale.ro indeplinindu-și obligația legală de informare a utilizatorului.

E. În contextul convorbirilor telefonice inbound/ outbound

 • vocea;

 • numărul de telefon;

 • alte categorii de date personale pe care persoana vizată le pune la dispoziție în contextul convorbirilor telefonice și care se pot referi la:

  • nume și prenume;
  • adresa de e-mail;
  • adresa de livrare a produsului;
  • cont bancar (pentru returnarea sumelor);
  • etc.

F. Pentru setarea adresei de livrare/ facturare din contul utilizatorului

 • adresa de livrare/ facturare;

 • număr de telefon.

G. Pentru adăugarea unui review:

 • adresa de e-mail;

 • numele și prenumele;

 • orice alte informatii pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin completarea campurilor specifice.

H. În contextul adresarii unei întrebări Operatorului;

 • numele și prenumele;

 • adresa de e-mail;

 • orice alte informații pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin completarea secțiunii ,,Q&A’’.

I. În contextul contactării Operatorului prin intermediul chat-ului

 • numele utilizatorului;

 • adresa de e-mail;

 • orice alte informații pe care le puneți la dispoziția Operatorului în contextul convorbirii prin intermediul chat-ului.

F. În contextul contactării Operatorului prin intermediul Whatsapp/ rețele de socializare

 • număr de telefon;

 • nume și prenume/ numele utilizatorului platformei de socializare;

 • imaginea, prin intermediul pozei aferente contului pe platforma de socializare;

 • orice informații pe care le puneți la dispoziția Operatorului prin intermediul corespondenței text purtate cu acesta.

De asemenea, Operatorul prelucrează și date de marketing și comunicare numai în baza consimțământului prealabil al utilizatorilor, dar și date tehnice și acțiuni de navigare prin intermediul fișierelor de tip cookie și tehnologiilor similare. Puteți accesa politica noastră de cookie-uri aici.

Operatorul poate utiliza în scop statistic, un instrument de analiză digitală apartinând Google, și anume Google Analytics. Acest instrument ajută la îmbunătățirea ulterioara a site-ului, a ofertei comerciale, dar și a metodelor prin care comunicăm cu dumneavoastră. Datele colectate prin Google Analytics pot include următoarele: adresa IP a vizitatorului, data și ora vizitei, URL-ul de recomandare (site-ul de pe care vizitatorul a fost invitat), paginile vizitate și traseul utilizatorului pe site-ul nostru, informații despre browser-ul utilizat (tip, versiune, sistem de operare etc.).

În situația în care ne veți pune la dispoziție date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru onorarea comenzilor plasate, pentru soluționarea reclamațiilor dumneavoastră sau pentru oferirea de informații suplimentare, ne rezervăm dreptul de a le elimina de îndată din baza noastră de date.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care vă aparțin și anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar și locație, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informații nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice după caz, și nu vor fi făcute publice altfel decât în condițiile inserate în prezenta Politica de Confidențialitate, completată cu Politica de Cookie-uri.

Operatorul își rezervă dreptul de a vă solicita informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator, dacă este cazul.

! Notă:pentruanimale.ro a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii săi de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plăți, servicii marketing etc.), însă nu răspunde pentru prelucrările efectuate de acești furnizori în nume propriu, în situația în care aceștia ar prelucra datele în calitate de operatori independenți, persoana vizată fiind informată în mod corespunzător cu privire la prelucrările ce presupun un transfer de date între pentruanimale.ro și orice societate care furnizează servicii către Operator.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate de pentruanimale.ro, în vederea prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autorităților și instituțiilor financiare, instanțelor judecătorești sau organismelor competente, la solicitarea acestora și în scopul furnizării serviciilor oferite de Operator.

Operatorul poate stoca datele dumneavoastră personale chiar și după înregistrarea unei cereri de ștergere a acestor date, dacă stocarea se face în unul din următoarele scopuri, prevăzute de dispozițiile GDPR, respectiv:

 • a. executarea unui contract;

 • b. îndeplinirea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;

 • c. exercitarea dreptului la liberă exprimare si la informare;

 • d. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;

 • e. îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public;

 • f. arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

 • g. apărarea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părti terțe, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil;

 • h. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4. În ce scop și în baza cărui temei legal prelucrăm datele personale?

pentruanimale.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și având următoarele temeiuri legale:

 • a. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în concret, în scopul asigurării accesului persoanei vizate la produsele comercializate pe Platforma www.pentruanimale.ro și al încheierii vânzării la distanță;

 • b. prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în cazul transmiterii de comunicări comerciale și de marketing;

 • c. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la conținutul site-ului www.pentruanimale.ro sau serviciile oferite de Operator, precum și pentru acțiunile care implică interacțiunea cu platforma online.

 • d. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale (spre exeplu, a obligațiilor în materie fiscală) care îi revine Operatorului – art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016).

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pentru ca Operatorul să:

 • a. îmbunătățească site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;

 • b. determine utilitatea/ popularitatea conținutului web prezentat pe site;

 • c. trimită notificări tehnice, de asistență sau administrative;

 • d. onoreze cererile și să soluționeze sesizările primite din partea utilizatorilor;

 • e. faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de pentruanimale.ro;

 • f. comunice informațiile de interes pentru utilizatorii Site-ului;

 • g. protejeze drepturile aparținând pentruanimale.ro.

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Operatorului prin intermediul website-ului www.pentruanimale.ro sunt reținute pe o perioadă de timp rezonabilă raportat la scopul prelucrării datelor, în acord cu prevederile legale în materia arhivarii de date.

Spre exemplu, în situația în care dețineți calitatea de client al Operatorului, acesta din urma va prelucra datele dumneavoastră pe întreagă durată a raporturilor contractuale și ulterior încheierii acestora, conform obligațiilor legale care revin în sarcina pentruanimale.ro. În cazul documentelor justificative financiar-contabile, acestea sunt arhivate la nivelul Operatorului conform legii, pe o perioada de 5 ani.

6. Transferul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice rețelelor sociale (spre exemplu, Facebook, YouTube, Instagram etc.), având calitatea de destinatari terți ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele dumneavoastră prelucrate în acest context să fie transferate și în afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European și stocate pe servere din state terțe. În acest sens, Operatorul a implementat o serie de măsuri necesare și adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conformă.

Operatorul se obligă ca datele colectate să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. neautorizat baza de date conținând informații referitoare la datele persoanelor vizate vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele dumneavoastră să fie dezvăluite către alte companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, precum furnizorii care prestează servicii de mententanța website, IT, juridice, marketing, curierat etc.

De asemenea, datele dumneavoastră vor putea fi prelucrate și de partenerii nostri care prestează servicii de procesare plăți pentru pentruanimale.ro. Aceste date sunt prelucrate în vederea efectuării plații aferente comenzii dumneavoastră online.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politica de confidențialitate, este posibil să transmitem informații terților cărora consimțiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.‎

7. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terțe

Site-ul www.pentruanimale.ro poate conține link-uri către site-uri terțe ce pot colecta, la rândul lor, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare.

În cazul conectării la un site web terț, prezenta Politica de confidențialitate nu vă fi aplicabilă și în cazul navigării dumneavoastră pe acel site.

8. Care sunt drepturile pe care le dețineți în calitate de persoană vizată?

Orice persoană fizica care navighează pe site-ul nostru, în calitate de persoana vizată, are următoarele drepturi în raport cu pentruanimale.ro, ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului că acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;

 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate fie direct din contul persoanei vizate, fie prin transmiterea unui e-mail la adresa: [email protected] ;

 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la ștergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fară întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată solicită limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, caz în care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a răspunde la orice solicitări/ reclamații din partea acesteia;

 • Dreptul la portabilitate se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, atunci când prelucrarea are ca temei consimțământul sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automatizate, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

 • Dreptul la opoziție vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului;

 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se referă la faptul că persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, nu va fi posibilă exercitarea acestui drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și pentruanimale.ro, este autorizată de dreptul aplicabil Operatorului, cu condiția să se asigure protecția adecvată a drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor vizate sau se bazează pe consimțământul persoanei vizate obținut cu respectarea legislației în vigoare;

 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În situația în care persoana vizată consideră că drepturile prevăzute mai sus au fost încălcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;
Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;
Fax: 0.318.059.602;
E-mail: [email protected];
Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată se vă adresa pentruanimale.ro prin transmiterea unei solicitări la adresa județul Ilfov, Localitatea Mogoșoaia, Str. Buiacului nr 2, Clădirea B, Corp B1, Gate 3 sau la adresa de corespondență electronică menționată mai sus, în cadrul primei secțiuni a prezentei Politici.‎

9. Dispoziții finale

Dacă pentruanimale.ro va aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Operatorul va publica respectivele modificări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează. Prevederile Politicii de Confidențialitate se completează cu dispozițiile Politicii de Cookie-uri, respectiv ale Politicii de abonare la newsletter, prezente pe website-ul www.pentruanimale.ro.

YOUR STUFF S.R.L.